ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม”
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนบ้านปลายศอก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดเลียบ จังหวัดสงขลา
ค่ายวิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลา
ค่ายวิทย์โรงอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
WAGHOR CAMPS
อวท.ต้อนรับชาวค่ายนาข่าวิทยาคม
หว้ากอจัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านบางเหรียง จ.กระบี่
รร.นราธิวาส จ.นราธิวาสร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูล จ.ลำพูน
สนุกสนานกิจกรรมชาวค่ายวัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี
อวท.ร่วมกับรร.สาธิตราชภัฏเทพสตรี จ.สระบุรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์
รร.บ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม ร่วมค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรร.นิคมพัฒนาผัง จ.สตูล
รร.ดาราสมุทร ภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รร.จงฮั้ว จ.สุราษฏร์ธานี
กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 ... ถัดไป »