สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายหว้ากอ ร่วมปฏิบัติด้วยกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์แบบ “Recreation & Learning Camp”
จำนวนผู้เข้าชม : 550 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ให้แก่โรงเรียนร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 – 28กันยายน 2561 เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ใช้ เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาและค้นคว้าได้ด้วยตนเอง สังเกตสิ่งที่เห็น ค้นคว้าสิ่งที่พบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติด้วยกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์แบบ “Recreation & Learning Campภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่