สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 779 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ให้แก่โรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 เป็นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ที่เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ฐานดาราศาสตร์ ฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฐานพลังงานทดแทน ฐานบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ฐานธรรมชาติศึกษาภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่