สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
WAGHOR CAMPS
จำนวนผู้เข้าชม : 738 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2561ภาพ / ข่าว โดย กิจกรรมงานค่าย