สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จ.สงขลา
จำนวนผู้เข้าชม : 830 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561ภาพ / ข่าว โดยกิจกรรมงานค่าย