สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทย์โรงอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
จำนวนผู้เข้าชม : 707 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนจากโรงอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา โดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองของจริง ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม ไม่มีเบื่อ เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของน้องๆ ฝึกทักษะ แนวความคิด สามัคคี น้องๆ กล้าแสดงออก ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่  8 - 10 กุมภาพันธ์ 2561ภาพ / ข่าว โดยกิจกรรมงานค่าย