ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อวท.ประชุมกิจกรรม “Nigh at the museum เคียงคู่ดูดาว ณ หว้ากอ
“สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484” ประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
อุทยาน ฯ หว้ากอ ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
อุทยานฯ หว้ากอ ร่วมบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ระดมทุน เพื่อ11โรงพยาบาล
หว้ากอจัดกิจกรรมโครงการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2017 ครั้งที่ 13
ภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 (Science Film Festival 2017)
ผวจ.ประจวบฯ เปิด อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3
ร่วมแสดงความยินดี ผอ.กศน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ คนใหม่
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
สนุกสนานกิจกรรมชาวค่ายวัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี
อวท.ร่วมกับรร.สาธิตราชภัฏเทพสตรี จ.สระบุรี จัดค่ายวิทยาศาสตร์
รร.บ้านลาดวิทยา จ.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมค่ายหว้ากอ
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม ร่วมค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรร.นิคมพัฒนาผัง จ.สตูล
รร.ดาราสมุทร ภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รร.จงฮั้ว จ.สุราษฏร์ธานี
กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
กิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 บ้านหนองยิงหมี
>> View All