ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
จองเข้าร่วมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ ครบรอบ 150 ปี เพื่อรับของที่ระลึก


 

 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก กศน.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ
บรรยายพิเศษเรื่องการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการประชุมหอการค้าจังหวัดประจวบฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 150 ปี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าประจำวัน
การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก(Thailand Riviera)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนการหนีไฟ ระงับเหตุเพลิงไหม้ ปี 2561
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :