ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับคณะจากกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม
อวท.จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนด่านสิงขร
อวท. เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
หวก้ากอได้ปฏิบัติงานจิตอาสา กลุ่มที่ 2
บุคลากรและจิตอาสาสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา
อวท.จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
อวท.จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสต
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมดูดาวให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมดูนกยามเช้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มโลกใต้น้ำ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มดาราศาสตร์
ผอ.อวท.กล่าวปิดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นักเรียนจากค่าย กศน. อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมส่องกล้องมองดูนก
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนแม่เมาวิทยา จังหวัดลำปาง
>> View All