ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
หว้ากอจัดกิจกรรมโครงการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2017 ครั้งที่ 13
ภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 (Science Film Festival 2017)
ผวจ.ประจวบฯ เปิด อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3
ร่วมแสดงความยินดี ผอ.กศน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ คนใหม่
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2561
ประชุมแนวทางในการสนับสนุนงานขับเคลื่อนอุทยานฯ หว้ากอ
พิธีทอดผ้าป่าข้าวสาร "โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวิถีพุทธ"
พิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2560 ไปทอดถวาย ณ วัดสระแก้ว
ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และพระราชวังบางปะอิน
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
เทศการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โรงเรียนยุวสมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน ด้วยภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์
หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมค่ายวิทย์หว้ากอ
ทดลองของจริง ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน กับค่ายวิทย์หว้ากอ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านรถไฟ จ.ชลบุรี
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จ.นครปฐม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ชาวใต้
โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา เข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ. สมุทรสาคร
นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
>> View All