สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอครึกครื้น..นักท่องเที่ยวหลั่งไหล ชมการแสดงโชว์เงือก
Mermaid Show ต้อนรับสงกรานต์ ณ หว้ากอ
วันแรกเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวแห่ชมปลา ณ หว้ากอ อย่างคึกคัก
เปิด โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หว้ากอร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หว้ากอ
วันหยุดสุดครึกครื้น...เที่ยวหว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมโครงการอบรม “ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้งานวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
โรงเรียนเทศบาล2(คลองจิหลาด)จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีละสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายหว้ากอ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีละสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ จังหวัดยะลา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสต
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมดูดาวให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมดูนกยามเช้าค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มโลกใต้น้ำ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มดาราศาสตร์
>> View All