ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยแก่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2561
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลดวลจุดโทษ หว้ากอคัพ ครั้งที่ 3 งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครับรอบ 150 ปี วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ราคากลางและคำนวณราคาจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
หว้ากอแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลาทะเลสวยงาม และสัตว์ทะเลที่หายาก
อุทยานฯ หว้ากอ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) ศปบ.จชต. และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
หว้ากอร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุตรตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”
เปิดโลกคอมพิวเตอร์ฐานการเรียนรู้ที่หว้ากอ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบบริเวณชายหาดหว้ากอ
จากขุนเขาสู่สายน้ำ จากสายน้ำสู่ท้องทะเล
>> View All  
รายงานปรากฎการณ์บนท้องฟ้า เดือน :    ปี :  
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หว้ากอเปิดฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยรับเด็กเซนโยเซฟ
“กลางคืนดูดาว ตอนเช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลาที่หว้ากอ”
หว้ากอขัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมจากภายในห้องเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ณ ค่ายหว้ากอ 2
ค่ายหว้ากอ ร่วมปฏิบัติด้วยกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์แบบ “Recreation & Learning Camp”
เรียนรู้ไปกับฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ค่ายวิทยาศาสตร์หว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม”
ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนบ้านปลายศอก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมค่ายวิทย์หว้ากอ
>> View All