ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวและขอพรเทศกาลสงกรานต์
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2562
พิธีรดน้ำขอพรจากอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
หว้ากอปล่อยลูกพันธุ์หมึกกระดองก้นไหม้ จำนวน 6,000 ตัว กลับคืนสู่ท้องทะเล
พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดคลองวาฬ พระอารมหลวง
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 62
ประชุมส่วนอำนวยการประจำเดือนเมษายน 2562
โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1
หว้ากอเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบการประเมินครั้งที่ 1
การคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะระดับจังหวัด ประจำปี 2562
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ
หว้ากอสัญจร on science ในงานเปิดบ้านวิชาการสานสัมพันธ์
ประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขของการจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง
อวท.สร้างเครือข่ายกศน.ไร้ถัง กศน.อ.กุยบุรี
ประชุมหารืองานด้านยุทธศาสตร์และงานภารกิจหลักของส่วนอำนวยการ
หว้ากอร่วมอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล (STEM Online) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อวท.สร้างเครือข่าย กศน.ไร้ถัง
คณะท่านพลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง อดีตสังกัดกรมราชองครักษ์
หว้ากอจัดกิจกรรม กศน.ไร้ถัง สำนักงาน กศน. อำเภอปราณบุรี
1 2 3 4 ... ถัดไป »