สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

คณะโรงเรียนบ้านบางเจริญ ชมสัตว์น้ำหว้ากอ
วันอาทิตย์สุขสันต์ เที่ยวชมปลา ณ หว้ากอ
วันหยุดสุขสันต์ เที่ยวชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "
WAGHOR STAR PARTY
ศฝช. ชุมพร ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
หว้ากอแหล่งเรียนรู้ ควรคู่การศึกษา
หว้ากอ ร่วมกิจกรรม "TUPP Open House"
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
1 กุมภา ชมดาวหาง ณ หว้ากอ
โรงเรียนวัดเขาน้อย เยี่ยมขมหว้ากอ
อาทิตย์หรรษา ชวนมาเที่ยวหว้ากอ
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ชมสัตว์น้ำหว้ากอ
เรียนรู้ดูงานเพิ่มประสบการณ์ ณ หว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์ ณ หว้ากอ
กิจกรรม " วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ "
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม DAY CAMP @ WAGHOR
พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
1 2 3 4 ... ถัดไป »