สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มดาราศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 1505 คนเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนกลุ่มดาราศาสตร์ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในเรื่องของการาศาสตร์และอวกาศมาบูรณาการให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคมภาพ / ข่าว โดยงานการตลาดและประชาสัมพันธ์