สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรม“ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม”
จำนวนผู้เข้าชม : 720 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 2729 มิถุนายน  2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ผ่านการทดลองด้วยตนเอง และได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการแก้ปัญหา ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้
ภาพ โดยงานค่าย

ข่าวโดย วรา แพใหญ่