สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเน้นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
จำนวนผู้เข้าชม : 918 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2561 โดยการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต้องเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติทดลอง เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่