สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวท.ต้อนรับชาวค่ายนาข่าวิทยาคม
จำนวนผู้เข้าชม : 728 คนอุทยานวิยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียน.นาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายหว้ากอ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจัด
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้เปิดโลกอนาคต ฐานการเรียนรู้เมืองเด็ก ฐานการเรียนรู้โบราณสถาน
กิจกรรมดูดาวบนท้องฟ้าจริง กิจกรรมดูนก และนอกจากนี้นักเรียนยังได้สัมผัสบรรยาการโลกใต้ทะเลอีกด้วยภาพ / ข่าว โดย กิจกรรมงานค่าย