ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเปิดฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยรับเด็กเซนโยเซฟ
จำนวนผู้เข้าชม : 136 คนวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.90 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยโดยมีนางรัชนี แพใหญ่ นักวิชาการศึกษา บรรยายให้ความรู้ ก่อนที่นักเรียนจะเข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไปภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่