สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดการสร้างแนวคิดรวบยอดด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การลงมือทำซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้าชม : 780 คน
 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสร้างแนวคิดรวบยอดด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่การลงมือทำซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการจัดหลักสูตรต่างๆที่ตอบสนองการต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียน สู่ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 วัน 2 คืน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ โครงการ EP จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 5--7 พฤศจิกายน 2561 กับกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน แทรกสาระ ที่สำคัญ คือ การแทรกทักษะการทำงานเป็นทีม,ภาวะผู้นำ,ความรับผิดชอบ อยู่ในกระบวนการเรียนรู้อีกด้วย
ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่