สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ณ ค่ายหว้ากอ 2
จำนวนผู้เข้าชม : 828 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนทวีรัตน์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายหว้ากอ 2 โปรแกรมค่าย สามวันสองคืน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่