สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดเลียบ จังหวัดสงขลา
จำนวนผู้เข้าชม : 628 คน


 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดเลียบ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2561ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่