สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

ประชุมประเมินข้ามมาตรฐานงานประกันคุณภาพ
โครงการพัฒนาทักษาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ผอ.อวท.พบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลคลองวาฬ
หว้ากอจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
การสัมมนา "เผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค"
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่โรงเรียน ตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE
อบรมโครงการเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น
สนุกสนานกับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บ้านห้วยพลับ
อนุบาลสามร้อยยอดร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านวิทยาศาสตร์"บ้านลาดวิถี
โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านวิทยาศาสตร์"
พิธีเปิดโครงการเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น
หว้ากอรับการประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านดอนยายหนู
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหาดขาม
โครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านวิทยาศาสตร์"
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานเปิดตัวโชว์รูมฟอร์ด จ.เจริญ เมืองประจวบคีรีขันธ์
« ก่อนหน้านี้ ... 83 84 85 86 87 88 89 ... ถัดไป »