ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ร่วมแสดงความยินดี ผอ.กศน. จ.ประจวบคีรีขันธ์ คนใหม่
ประกาศเมื่อ 2017-11-14 15:28:43น.
จำนวนผู้เข้าชม : 155 คนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์ นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) นำดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง
เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่