ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศเมื่อ 2017-11-14 15:05:36น.
จำนวนผู้เข้าชม : 139 คนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในความก้าวหน้าของงานที่ผ่านมา โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมและมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่