ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

กิจกรรมการเรียนรู้ในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน "ลากกุ้งเคย"
กิจกรรมหลักสูตร “เยาวชน รักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
นิทรรศการวิชาการ TUPP Open House 2019 ปีการศึกษา 2561
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้างาน
ชาวหว้ากอร่วมแสดงความยินดีสมาชิกตัวน้อยครอบครัว "แสงนิล"
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ครั้งที่ 14)
หว้ากอให้การต้อนรับและนำชม Mr. Richard whitehause รองประธาน BCRC (สมาคมนักดำถ้ำแห่งอังกฤษ)
ประชุมส่วนอำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หว้ากอเตรียมเคลื่อนที่ โครงการหว้ากอสัญจรON SCIENCE
การประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษากาญจนบุรี กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานตามยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงาน กศน.
กิจกรรม Big cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะ บริเวณชายหาดหว้ากอ
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ประชุม อ.ส.ค. ภาค 7 สัญจร ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ” รุ่นที่ 2
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
คิ๊ก อ็อฟ แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อม
ผอ.อวท.รับมอบของขวัญจัดงานวันเด็กจากผู้ว่าประจวบฯ
1 2 3 4 ... ถัดไป »