คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
เรียนรู้ ดูปลา ศึกษาดาราศาสตร์ ณ หว้ากอ
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
เรียนรู้ ดูปลา ดาราศาสตร์ ณ หว้ากอ
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศว. ร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศ กิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566
หว้ากอร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยฯ สกร. อำเภอสามร้อยยอด
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
จิตอาสาพัฒนา ศว. ร้อยเอ็ด เตรียมรับเสด็จฯ
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สำรวจพื้นที่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2566 ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่
โรงเรียนบ้านทางหวาย ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19
ประชุมการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
เตรียมพร้อมพัฒนาฐานการเรียนรู้
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
1 2 3 4 ... ถัดไป »