โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
พยาบาล รุ่น 9 วพบ.สุราษฎร์ เยี่ยมชมหว้ากอ
เสาร์สุขสันต์ เที่ยวกัน ณ หว้ากอ
ประชุมเตรียมงานแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ ร.4
Fun Fun สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการ ณ ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ จังหวัดพังงา เยี่ยมชม หว้ากอ
ศึกษาธรรมชาติ & ประวัติศาสตร์ ร.4 ณ หว้ากอ
ศึกษาฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ WAGHOR
โรงเรียนจันทรศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายหว้ากอ
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก จ. พิษณุโลก เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
หว้ากอ จัดทำแผนพัฒนาด้านอาคารสถานที่
เปิดค่ายวิทย์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
Science Film Festival
โรงเรียนจันทรศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่
ฐานการเรียนรู้นกและแมลง & กิจกรรมดูนก ณ ค่ายหว้ากอ
อสมท ถ่ายทำสกู๊ปออนไลน์ ประเด็นท่องเที่ยวหน้าหนาว ปี 2565
ประชุมวางแผนการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นตรง สำนักงาน กศน. ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566
ECOSYSTEM@หว้ากอ
1 2 3 4 ... ถัดไป »