หนูน้อยไวโอลิน เยี่ยมชมสัตว์น้ำหว้ากอ
หว้ากอร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เรียนรู้การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ณ หว้ากอ
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมโค จ.ชุมพร เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
โรงเรียนวัดปัจจันตาราม จ.สมุทรสาคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการศึกษา ณ หว้ากอ
ปิดเทอมนี้ เช็กอินที่หว้ากอ
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ เยี่ยมชมหว้ากอ
วันจันทร์ครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
หว้ากอเตรียมพร้อม อบรมการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์
สุดสัปดาห์ ชวนกันมาเที่ยวหว้ากอ
เข้าร่วมอบรมฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลศาสตร์จากพื้นฐานสู่การผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้
หว้ากอต้อนรับคณะสงฆ์วัดท่าตอน
หว้ากอครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
หว้ากอประชุมเตรียมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมวางแผนการศึกษาดูงาน
ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จ.ตรัง
อวท. ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และร่วมแสดงความยินดี ณ กศน.อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จ.ตรัง รุ่นที่ 2
ชมดาราศาสตร์และสัตว์น้ำ ณ หว้ากอ
1 2 3 4 ... ถัดไป »