ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
พิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2560 ไปทอดถวาย ณ วัดสระแก้ว
ประกาศเมื่อ 2017-11-07 15:58:39น.
จำนวนผู้เข้าชม : 138 คนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวงจังหวัดสระแก้ว นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ น้อมกล่อม หัวหน้าส่วนวิชาการ เข้าร่วมพิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2560 ไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำนำพรรษา ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นประธานในพิธีภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่