ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อวท.ประชุมกิจกรรม “Nigh at the museum เคียงคู่ดูดาว ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2017-12-12 15:15:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 137 คนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2560 โดยมีนายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม โดยระเบียบวาระในการประชุมประธานได้แจ้งและแนะนำตัวพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม “Nigh at the museum เคียงคู่ดูดาว ณ หว้ากอภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่