ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ประชุมแนวทางในการสนับสนุนงานขับเคลื่อนอุทยานฯ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2017-11-13 16:26:21น.
จำนวนผู้เข้าชม : 168 คน
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนงานขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่