ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
ผวจ.ประจวบฯ เปิด อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3
ประกาศเมื่อ 2017-11-15 11:13:15น.
จำนวนผู้เข้าชม : 169 คนวันนี้ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณที่สาธารณะและชายหาดโดยชุมชน" รุ่นที่ 3 เป็นความร่วมมือในการจัดร่วมกันระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่