ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ 2017-11-14 11:30:04น.
จำนวนผู้เข้าชม : 137 คนวันนี้ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณที่สาธารณะและชายหาดโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 โดยมีนายสวง สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมี ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาพ / ข่าว โดยวรา แพใหญ่