ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แกเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ
ประกาศเมื่อ 2017-12-15 11:15:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 115 คนอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แกเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น จัดขึ้นโดยสำนักงาน กศน. มีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่