ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
กิจกรรมเคียงคู่ดูดาว ณ หว้ากอ (Night at the museum)
ประกาศเมื่อ 2017-12-14 11:16:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 162 คนเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “Night at the museum เคียงคู่ดูดาว ณ หว้ากอ”ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ลานพินิจดารา ณ หว้ากอ” ณ ลานหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น.ประกอบด้วย กิจกรรมลงทะเบียน เพื่อชมนิทรรศการดาราศาสตร์ เรื่อง กาแล็กซี่ เนบิวลาเรียนรู้องค์ประกอบของกล้อง  โทรทรรศน์ Dobsonian ชนิดของกล้องโทรทรรศน์ต่างๆ กิจกรรมการชมจุดดำและพวยก๊าซ (Prominence) จากดวงอาทิตย์ ผ่านกล้องDobsonian จำนวน 40 ตัวที่ทางอุทยานได้จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นในเวลา 18.30 น.จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมร่วมชมวีดีทัศน์อนาคต 150 ปีหว้ากอ เวลา 18.45 – 19.20จะเป็นการบรรยายเรื่อง ความภาคภูมิใจของชาติ ,330 ปีดาราศาสตร์ไทย ,150 คราสพระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ,33 ปีเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ โดยคุณอารี  สวัสดี  นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ในเวลา 19.30 น. – 21.00 น.ร่วมรับประทานอาหารในเมนูเบาๆ พร้อมร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์โดยทีมวิทยากรดาราศาสตร์หว้ากอ การค้นคว้าหากลุ่มดาวบนท้องฟ้าในฤดูกาลต่างๆ จากแผนที่ดาว เรียนรู้กลุ่มดาวจากโปรแกรม  Starry night และ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น การเกิดสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ เมื่อ 150 ปีที่แล้ว และการเกิดสุริยุปราคา อีกครั้ง ณ หว้ากอ ในปี พ.ศ. 2613 รวมถึงกิจกรรมชมกลุ่มดาวจากท้องฟ้าสถานที่จริง เช่น กลุ่มดาวจักราศี  กลุ่มดาวโอไรออน (ORION)  กลุ่มดาวปีกาซัส (Pegasus) ฯลฯ หลังจากนั้นในเวลา21.00 น.-02.00 น.วันที่ 14 ธ.ค.60 จะเป็นปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกเจมินิดส์”จากกลุ่มดาวคนคู่ โดยมีอัตราตก 60 ดวง/ชั่วโมง
 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงการระดับชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2532 สืบเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ในปัจจุบันคืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการเกิดสุริยุปราคาที่พระองค์ทรงคำนวณ และทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนสามารถประกาศล่วงหน้าได้ถึง 2 ปี ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสร้างลานหว้ากอให้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยภาพ / โดย วรา แพใหญ่

ข่าว / โดย สำนักพิมพ์อินทรีสยาม