ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ประกาศเมื่อ 2017-12-06 10:24:35น.
จำนวนผู้เข้าชม : 138 คนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  นายเบญจพล พาลี ผู้อำนวยการอุทยานศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี รอง นรม.พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา”ภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่