สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

เปิดตัวหน่วยงานต้นแบบหว้ากอไร้ถังในขยะ ระหว่างการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กิจกรรม "ปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Audax 200 Testrun Prachap khiri khan)
วิ่งสนุกเพื่อสุขภาพในกิจกรรม ‘3 อ่าว บอสซ่ารัน 2019
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลายวันสุดท้าย
โครงการค่ายยุวชนธรรมศาสตร์เรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมนุมสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทางและการวางแผนการจัดการขยะ
หว้ากอจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถังขยะ ให้กับชมรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่สอง
โครงการล่องเรือชมวิถีชีวตชาวประมงปากน้ำปราณบุรี
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบราณสถาน
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบราณสถาน
โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
บรรยายเรื่องการเป็นจิตอาสาในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์
คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดุงานหว้ากอ
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
หว้ากอจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ
การอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การผลิตพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
« ก่อนหน้านี้ ... 65 66 67 68 69 70 71 ... ถัดไป »