สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อังคารรื่นรมย์ ชมสัตว์น้ำที่หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-03-15 14:22:27น.
จำนวนผู้เข้าชม : 245 คน

 วันที่ 15 มีนาคม 2565  นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยมีการลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19