สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เพลินสุขขีวิถีหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2022-03-16 15:07:42น.
จำนวนผู้เข้าชม : 225 คน

 วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาด และประชาสัมพันธ์ จัดทำระบบให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรอบพื้นที่ 500 ไร่ของ อวท. เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม