สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์เบื้องต้น
ประกาศเมื่อ 2022-03-17 15:19:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 242 คน

 วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายกรณิศ  โอภาสพินิจ หัวหน้ากิจกรรมดาราศาสตร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นแก่ผู้สนใจ มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้แผนที่ดาว การใช้กล้องโทรทรรศน์ การดูดาวเบื้องต้นและดาราศาสตร์ภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น. พร้อมรับวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม จัดอบรมสำหรับคณะนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไปตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ค่าลงทะเบียนท่านละ 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการ โทรศัพท์ 032 661098-101, 032 661103, 032 661726-7 ต่อ 6 ในวันและเวลาราชการ