สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

อวท.ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ ระดับจังหวัด ปี 2562
หว้ากอร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อุทยานฯ หว้ากอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสายสัมพันธ์
หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 7
การอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
หว้ากอเข้าร่วมการประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ
การประชุมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
พิธีพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผอ.อวท.ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผอ.อวท.ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562
หว้ากอให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
หว้ากอประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
อุทยานฯ หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"
กิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562
นักท่องเที่ยวยิ้มรับส่วนลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
คณะจากไร่กำนันจุน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูปลาหว้ากอ
หว้ากอต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
สมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬนำไข่หมึกหอม หรือ หมึกตะเภา บริจาคเข้าโครงการธนาคารหมึกหว้ากอ
เปิดตัวหน่วยงานต้นแบบหว้ากอไร้ถังในขยะ ระหว่างการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
« ก่อนหน้านี้ ... 64 65 66 67 68 69 70 ... ถัดไป »