สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จ.ประจวบฯ
Waghor Happy Valentine สไตล์ Wow Wow
โรงเรียนแจ้ห่ม จ.ลำปาง ทัศนศึกษา ณ หว้ากอ
ทานตะวันบานสะพรั่ง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
งานอาคารสถานที่ดำเนินการทาสีปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารงานเพาะเลี้ยง ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
การประชุมติดตาม เตรียมการวางแผนงาน ในการจัดกิจกรรมค่ายหลวงหว้ากอ
ปรับปรุงทาสี อาคารแสดงวิทยาศาสตร์แสนสนุก FUN SCIENCE
โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามมิติใหม่ชุมชนไร้ถัง รุ่นที่ 3
กิจกรรม “ขัดอ่างล้างกระดองเต่า”
การประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564
รองผอ.อวท.ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563 (Science Film Festival 2020) ครั้งที่ 16
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทะเลโลก
Waghor coming soon พบกัน 1 กรกฎาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชม Facebook Live Video เรื่อง
22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดการประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 (ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัตงาน)
« ก่อนหน้านี้ ... 60 61 62 63 64 65 66 ... ถัดไป »