สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

อวท.จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนด่านสิงขร
อวท. เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
หวก้ากอได้ปฏิบัติงานจิตอาสา กลุ่มที่ 2
บุคลากรและจิตอาสาสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา
อวท.จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
อวท.จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
หว้ากอเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักการมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
อวท.รับบริจาคปลาคาร์ฟ จากคุณจิรธ์วุฒิ วัฒโน จำนวน 42 ตัว
กศน. อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
อวท.เข้าร่วมในพิธีแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อวท.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
ผอ.อวท.ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
อวท.ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ ระดับจังหวัด ปี 2562
หว้ากอร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อุทยานฯ หว้ากอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสายสัมพันธ์
หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 7
การอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
หว้ากอเข้าร่วมการประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ
การประชุมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
« ก่อนหน้านี้ ... 60 61 62 63 64 65 66 ... ถัดไป »