สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
กศน. อำเภอศรีธาตุ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
เรียนรู้ ดูปลา ณ หว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
อวท. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ yangchumwittaya (Open House) ณ โรงเรียนยางชุมวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกันตังพิทยากร ชมดาราศาสตร์ ณ หว้ากอ
อวท. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ "ทับสะแกวิทยาปริทรรศน์" ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลชุมพรเยี่ยมชม หว้ากอ
คณะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ชมสัตว์น้ำหว้ากอ
"สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีพอเพียง"
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
กศน. อำเภอวัดสิงห์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อวท.
อวท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 7 ... ถัดไป »