สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

ชวนเที่ยววันหยุด......ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ Waghor
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานจุดจัดการขยะ ณ หว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วิทยากร การบริหารจัดการขยะในองค์กรอย่างสร้างสรรค์
ประจวบรวมใจ ลดโลกเดือด
สำรวจพื้นที่พระราชทาน เพื่อจัดสรรงบประมาณพัฒนา
ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ
งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ร.8
อบรมเชิงปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์และบริการผู้เข้าชม
ค่ายวิทย์ฯ เทศบาลตำบลหลักห้า สมุทรสาคร รุ่นที่ 1
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและชี้แจงการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อวจ. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
ชวนที่ยววันหยุด......เที่ยวหว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
วันหยุดครึกครื้น...ชวนเที่ยวหว้ากอ
วันหยุดสุดหรรษา...ชวนกันมา เที่ยวหว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเส้นทางเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการเยี่ยมชม อย่างสร้างสรรค์ (Designing Museum Trail and Creative Worksheet)
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
1 2 3 4 ... ถัดไป »