สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

หว้ากอครึกครื้น..นักท่องเที่ยวหลั่งไหล ชมการแสดงโชว์เงือก
Mermaid Show ต้อนรับสงกรานต์ ณ หว้ากอ
วันแรกเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวแห่ชมปลา ณ หว้ากอ อย่างคึกคัก
เปิด โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หว้ากอร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หว้ากอ
วันหยุดสุดครึกครื้น...เที่ยวหว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมโครงการอบรม “ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้งานวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อวจ. ร่วมพิธีวันที่ระลึก “ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ”
คณะโรงเรียนนานาชาติหัวหินเยี่ยมชมอาคารดาราศาสตร์
อวจ. เข้าร่วมอบรมครูเชิงปฏิบัติการ ด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
คณะ ม.ขอนแก่น ชมปลาและดาราศาสตร์
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพราชาชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมชองชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 จ้างเหมาและบริการ
ประชุมบุคลากร อวจ. ประจำเดือนเมษายน
งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 23 “ตามรอยพระราชา สู่การพึ่งพาอย่างยั่งยืน” ประจำ 2567
นักศึกษา มช. ชมปลาและดาราศาสตร์
1 2 3 4 ... ถัดไป »