ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

หว้ากอประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
อุทยานฯ หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"
กิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562
นักท่องเที่ยวยิ้มรับส่วนลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
คณะจากไร่กำนันจุน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดูปลาหว้ากอ
หว้ากอต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
สมาคมประมงพื้นบ้านคลองวาฬนำไข่หมึกหอม หรือ หมึกตะเภา บริจาคเข้าโครงการธนาคารหมึกหว้ากอ
เปิดตัวหน่วยงานต้นแบบหว้ากอไร้ถังในขยะ ระหว่างการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เปิดตัวหน่วยงานต้นแบบหว้ากอไร้ถังในขยะ ระหว่างการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และประสานแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กิจกรรม "ปั่นจักรยานทางไกลนานาชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Audax 200 Testrun Prachap khiri khan)
วิ่งสนุกเพื่อสุขภาพในกิจกรรม ‘3 อ่าว บอสซ่ารัน 2019
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลายวันสุดท้าย
โครงการค่ายยุวชนธรรมศาสตร์เรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยชุมนุมสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทางและการวางแผนการจัดการขยะ
หว้ากอจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถังขยะ ให้กับชมรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่สอง
โครงการล่องเรือชมวิถีชีวตชาวประมงปากน้ำปราณบุรี
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบราณสถาน
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบราณสถาน
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 7 ... ถัดไป »