ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

หว้ากอจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถังขยะ ให้กับชมรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่สอง
โครงการล่องเรือชมวิถีชีวตชาวประมงปากน้ำปราณบุรี
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบราณสถาน
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบราณสถาน
โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562
บรรยายเรื่องการเป็นจิตอาสาในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์
คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดุงานหว้ากอ
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
หว้ากอจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ
การอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การผลิตพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
หว้ากอปลื้มเต่าทะเลในบ่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอผสมพันธุ์
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอรับมอบเต่าจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(เกาะมันใน)
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(เกาะมันใน)รับเต่าตนุจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
การประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
คณะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษดูงานหว้ากอ
กิจกรรม “จันทร์เพ็ญ เมืองสามอ่าว”
โครงการธนาคารหมึก ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 ... ถัดไป »