ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

หว้ากอให้การต้อนรับและนำชม Mr. Richard whitehause รองประธาน BCRC (สมาคมนักดำถ้ำแห่งอังกฤษ)
ประชุมส่วนอำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หว้ากอเตรียมเคลื่อนที่ โครงการหว้ากอสัญจรON SCIENCE
การประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษากาญจนบุรี กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานตามยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงาน กศน.
กิจกรรม Big cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะ บริเวณชายหาดหว้ากอ
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ประชุม อ.ส.ค. ภาค 7 สัญจร ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ” รุ่นที่ 2
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
คิ๊ก อ็อฟ แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อม
ผอ.อวท.รับมอบของขวัญจัดงานวันเด็กจากผู้ว่าประจวบฯ
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Marine intelligence: insightful journey กับมิติใหม่ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE Science Project Festival)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อวยพรปีใหม่ชาวหว้ากอ
การอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนเพื่อมุ่งสู่อปท.ไร้ถังขยะ”
ผอ.หว้ากอพร้อมคณะเข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 ... ถัดไป »