ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

กิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
เทศกาลฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 บ้านหนองยิงหมี
เทศการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โรงเรียนยุวสมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน ด้วยภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์
หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมค่ายวิทย์หว้ากอ
ทดลองของจริง ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน กับค่ายวิทย์หว้ากอ
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านรถไฟ จ.ชลบุรี
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จ.นครปฐม
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ชาวใต้
โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา เข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ. สมุทรสาคร
นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเข้าค่ายวิทย์หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จ.ลพบุรี
ชาวค่ายจากโรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่
ค่ายวิทย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จ.ระนอง
หว้ากอจุดประกายวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนผ่านกิจกรรมค่ายวิทย์
ค่ายหว้ากอจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน
ค่ายวิทย์โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 ... ถัดไป »