ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมค่ายวิทย์หว้ากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 169 คนนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายหว้ากอ 2 โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กิจกรรมดูดาว และกิจกรรมดูนก โดยเน้นให้นักเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์ และการทดลองจริงภาพ / ข่าว โดยงานกิจกรรมค่าย