สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอฯ ดำเนินการจัดขึ้น เป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ต้องการให้สมาชิกของครอบครัวได้ใช้เวลาว่างในช่วงหนึ่งๆ มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับครอบครัวอื่นๆ
กลุ่มเป้าหมาย :
เปิดรับสมัครผู้สนใจจากทั่วประเทศ โดยเน้นว่าผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวละประมาณ 4 คน สำหรับสมาชิกครอบครัวที่เป็นเด็กน่าจะมีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปและไม่ควรเกิน 13 ปี เปิดรับปีละ 1รุ่น รุ่นละไม่เกิน 20 ครอบครัว

หลักสูตรค่ายครอบครัว :
3 วัน 2 คืน

เนื้อหาหลักสูตร: ประกอบด้วยกิจกรรมใน 2 ส่วน คือ
1. กิจกรรมวิชาการ เช่น ดูดาว ดูนก ท่องไปในโลกใต้ทะเล การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เทคโนโลยีอาชีพ ฯลฯ
2. กิจกรรมนันทนาการ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมชายหาด กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมงานวัด กิจกรรมสายใยสัมพันธ์ ฯลฯ

กิจกรรมค่ายครอบครัว เป็นกิจกรรมที่ไม่มีหลักสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับคอนเซปท์ในแต่ละปี แต่ที่เป็นหัวใจหลักของการจัดกิจกรรมคือ มุ่งหวังให้สมาชิกในครอบครัวเดียวกันได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นทีมและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมกับการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอื่นๆ


สถานที่จัดกิจกรรม :
ค่ายหว้ากอ 1 ซึ่งมีบรรยากาศร่มรื่น ติดชายทะเล

ค่าใช้จ่าย :
ขึ้นอยู่กับการกำหนดกิจกรรมในแต่ละปี

สถานที่พัก : มี 2 รูปแบบ คือ
1. อาคารที่พัก เป็นอาคารเรียนที่ปรับปรุงเป็นหอพัก ห้องพักเป็นห้องนอนรวมมีอุปกรณ์เครื่องนอนพร้อม ห้องนอนมีพัดลม ติดมุ้งลวด ห้องน้ำและห้องส้วมอยู่ภายนอกห้องพักมีทั้งห้องน้ำเดี่ยวและห้องน้ำรวม ในหนึ่งห้องจัดให้พัก 3 ครอบครัว
2. เต็นท์ จะกางบริเวณร่มสนริมชายหาด ในเต็นท์มีอุปกรณ์เครื่องนอนให้พร้อม เต็นท์ 1 หลัง พัก 1ครอบครัว


สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ชุดลำลอง 2-3 ชุด
2. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (สำหรับ Walk Rally)
3. เสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมชายหาด 1 ชุด
4. อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม ผ้าถุง ผ้าขาวม้า รองเท้าแตะ ไฟฉาย ยาสำหรับผู้มีโรคประจำตัวฯลฯ
5. เตรียมตัว เตรียมใจ พร้อมที่จะร่วมกิจกรรม


รายละเอียดตัวอย่างกิจกรรม
วันแรก
  • ลงทะเบียน/รับประทานอาหารกลางวัน
  • กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย/กลุ่มสัมพันธ์
  • พิธีเปิด
  • กิจกรรมท่องไปในโลกใต้ทะเล
  • กิจกรรมถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4
  • รับประทานอาหารเย็น/ทำภารกิจส่วนตัว
  • กิจกรรมดูดาว
  • พักผ่อน
วันสอง
  • กิจกรรมดูนก
  • ทำภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้า
  • กิจกรรม Walk Rally
  • รับประทานอาหารกลางวัน
  • กิจกรรมเทคโนโลยีอาชีพ (ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ)
  • กิจกรรมชายหาด
  • ทำภารกิจส่วนตัว/รับประทานอาหารเย็น
  • กิจกรรมงานวัด/กิจกรรมสายใยสัมพันธ์
  • พักผ่อน

วันสาม
  • ตื่นนอน/ทำภารกิจส่วนตัว/รับประทานอาหารเช้า
  • ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ/รับประทานอาหารว่าง
  • ทดสอบยิงจรวดขวดน้ำ
  • สรุปกิจกรรม/ประเมินผล/รับมอบภาพที่ระลึก
  • กิจกรรมอำลา/พิธีปิด
  • รับประทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับ


สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิชาการ 032-661104 ต่อ 18