สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

ต้องการจอง : ค่าย 1 ค่าย 2
  * ค่าย 1 สามารถรับนักเรียนตั้งแต่ 50 - 150 คน
  * ค่าย 2 สามารถรับนักเรียนตั้งแต่ 50 - 120 คน
โปรแกรม : วิทย์ 1 วิทย์ 2 วิทย์ 3
เดินทางโดย : รถบัส รถไฟ
ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จอง :
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์:
ช่วงวันที่จอง : -
  (ช่วงวันที่ติดต่อจองกับงานการตลาด 032-661104 ต่อ 18 เรียบร้อยแล้ว)
ระดับการศึกษาของผู้เข้าค่าย : ประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา นักศึกษา กศน.
จำนวนนักเรียน/นักศึกษารวม :   คน  เป็นชาย : คน  หญิง : คน
ครู/ผู้ควบคุมรวม :   คน  เป็นชาย : คน  หญิง : คน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ดูรายละเอียดและกำหนดการของค่าย : คลิกที่นี่