สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   1. หลักสูตร 1 วัน (ไม่รวมอาหาร)
         อัตราค่าใช้จ่ายนักเรียน 100 บาท/คน
         อัตราค่าใช้จ่ายครู 50 บาท/คน

   2. หลักสูตร 2 วัน 1 คืน(ไม่รวมอาหาร)
         อัตราค่าใช้จ่ายนักเรียน 310 บาท/คน
         อัตราค่าใช้จ่ายครู 100 บาท/คน

   3. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมอาหาร)
         อัตราค่าใช้จ่ายนักเรียน 500 บาท/คน
         อัตราค่าใช้จ่ายครู 200 บาท/คน

หมายเหตุ **สำหรับค่าใช้จ่ายที่แจ้ง เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู ที่ไม่รวมค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนดเป็นค่าลงทะเบียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ค่าที่พัก/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวุฒิบัตรเกียรติบัตร ฯลฯ

สำหรับค่าอาหาร ขึ้นอยู่กับจำนวนมื้อตามโปรแกรมที่ท่านได้เลือกโดยคิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นทีอาหารไทยพุทธ มื้อละ 60 บาท อาหารไทยอิสลาม มื้อละ 65 บาท (เป็นอาหารถาดหลุม กับข้าว 2 อย่าง และขนมหรือผลไม้พร้อมนำดื่ม)


แบบแจ้งรายละเอียดการสั่งอาหารค่าย (พุทธ)
แบบแจ้งรายละเอียดการสั่งอาหารค่าย (อิสลาม)

สนใจจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจกรรมค่าย 032-661104 ต่อ 6 เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.30-16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)