ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โปรแกรม
หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 วัน 2 คืน มี 3 โปรแกรม
   วิทย์ 1. วันแรกมาถึง 12.00 น. วันกลับ 13.00 น. ดูรายละเอียด »
   วิทย์ 2. วันแรกมาถึง 14.00 น. วันกลับ 10.00 น. ดูรายละเอียด »
   วิทย์ 3. วันแรกมาถึง 6.00 น. วันกลับ 13.00 น. ดูรายละเอียด »

ตรวจสอบการจอง
เดือน : ปี :
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เอกสารประกอบยืนยันการจองค่าย
เ ถ้าท่านต้องการจอง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกับอุทยาน ติดต่อได้ดังนี้

1. โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองช่วงวันที่ยังว่าง ได้ที่หมายเลข 032- 661104 ต่อ 15 หรือ 18 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.)
2. ส่งจดหมายติดต่อได้ที่ อุทยานวิทยาศาตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ม.4 ต. คลองวาฬ อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรสาร 032-661727
3. E-mail waghor2411@waghor.go.th

กิจกรรมชาวค่าย : ดูดาว , ดูนก , science show , นันทนาการ
สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม
1. ชุดลำลอง 2-3 ชุด (งดเว้นเสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว และกางเกงขาสั้นเกินควร)
2. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ (สำหรับออกกำลังกายตอนเช้า)
3. เสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมชายหาด 1 ชุด (กรณีที่เลือกโปรแกรม ที่ไปอ่าวมะนาว) งดเว้นเสื้อขาว
4. อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม ผ้าถุง ผ้าขาวม้า รองเท้าแตะ ไฟฉาย ฯลฯ
5. เตรียมตัว เตรียมใจ พร้อมที่จะร่วมกิจกรรมค่าย

รายละเอียดกิจกรรม
วันแรก
  • ปฐมนิเทศ/เข้าที่พัก/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคย
  • กิจกรรม Science Show
  • รับประทานอาหารเย็น
  • สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4
  • กิจกรรมดาราศาสตร์ (ดูดาว)
  • พักผ่อน

วันสอง
  • ตื่นนอน/ทำภารกิจส่วนตัว
  • กิจกรรมดูนก
  • รับประทานอาหารเช้า
  • ศึกษาฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน
  • รับประทานอาหารกลางวัน
  • ศึกษาฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน
  • ทำกิจกรรมประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ หรือ กิจกรรมชายหาด หรือทัศนศึกษาเมืองประจวบคีรีขันธ์
  • พักผ่อน/ทำภารกิจส่วนตัว
  • รับประทานอาหารเย็น/เตรียมการแสดง
  • กิจกรรมนันทนาการ/การแสดงละคร
  • พักผ่อน

วันสาม
  • ตื่นนอน/ทำภารกิจส่วนตัว
  • กิจกรรมยามเช้า/พัฒนาค่ายพัก
  • รับประทานอาหารเช้า/เก็บสัมภาระ
  • ศึกษาฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน
  • รับประทานอาหารกลางวัน
  • สรุปกิจกรรม/รับมอบเกียรติบัตร/เดินทางกลับ


หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามการเลือกโปรแกรมและความเหมาะสม