สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
หว้ากอจัดพิธีบวงวรวง รัชกาลที่ 4 ก่อนงานเกษียณอายุราชการ
ประกาศเมื่อ 2015-10-19 14:02:40น.
จำนวนผู้เข้าชม : 692 คนนายประกิต  จันทร์ศรี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และร่วมประชุมบุคลากรของอุทยานฯ หว้ากอ ก่อนเกษียนอายุราการภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่