สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันทะเลโลก วันแห่งการอนุรักษ์ทะเลทุกแห่งในโลก
ประกาศเมื่อ 2015-09-24 14:57:59น.
จำนวนผู้เข้าชม : 549 คนส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้และนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก ประจำปี2558 ระหว่างวันที่24-25 กันยายน 2558 บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอภาพ / ข่าว โดยงานผลิตและเผยแพร่