สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก ประจำปี 2558
ประกาศเมื่อ 2015-09-24 14:46:48น.
จำนวนผู้เข้าชม : 694 คนส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก ประจำปี2558 ระหว่างวันที่24-25 กันยายน 2558 (วันอนุรัก์ทะเลโลกตรงกับวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปี)โดยปีนี้ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ร่วมจัดกิจกรรมโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อนำไปปล่อยลงสู่ทะเลและนำนิทรรศการการอนุรักษ์พันธุ์หอยมือเสือมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

 


ภาพ / ข่าว ดดยงานผลิตและเผยแพร่